Rufen Sie uns an!
02241 - 897 00 35
0157 - 57 84 50 00

Opis stanowiska opiekunki

Firma "Int-Care" oferuje pośrednictwo usług opiekuńczych dla seniorów niemieckich, świadczone przez opiekunki z Polski we własnym imieniu.

Ogólny opis Zlecenia:

Miejsce usług to prywatne środowisko domowe osoby podopiecznej w Niemczech. Opieka jest długoterminowa, tzn. planowana z reguły na okres co najmniej 3 miesięcy bez dłuższych przerw. Czas pracy w ciągu dnia to okolo 8 godzin efektywnej pracy m.in.: prowadzenie gospodarstwa domowego, zakupy, pranie, sprzatanie, podawanie posiłków itp. Ponadto, jeśli osoba podopieczna wymaga szczególnej pielęgnacji z racji tego, że jest obłożnie chora, czynności higieniczne i pielęgnacyjne.

Poprzez zakwaterowanie w domu osoby podopiecznej dodatkowo wymagana jest normalna czujność i gotowość działania w nagłych przypadkach zdrowotnych lub losowych. W tych przypadkach wymagana jest normalna ludzka reakcja oraz telefoniczna informacja rodziny osoby podopiecznej lub pogotowia.
Szczegółowa specyfikacja wymaganych świadczeń będzie miała miejsce po przyporządkowaniu konkretnego klienta w ramach rozmowy przygotowawczej z nami przed wyjazdem do pracy.
Opiekunka ma na miejscu zapewniony kontakt z polskojęzycznymi przedstawicielami naszej firmy. Zapewniamy również pomoc w nagłych przypadkach zdrowotnych lub w innych nagłych przypadkach, w których ta pomoc będzie potrzebna.
Wolne dni i warunki podczas wykonywania zlecenia są do ustalenia na ogólnych zasadach ustawowych i będą ujęte w umowie o pracę z niemieckim klientem.

Procedura korzystania z pośrednictwa pracy firmy Int-Care:

  • Kontakt z nami - osobiście, poprzez internet, korespondencję e-mail, telefonicznie lub listownie
  • Wypełnienie ankiety aplikacyjnej
  • Podanie o pracę zawierające życiorys ze zdjęciem, kopie świadectw i zaświadczeń.
  • Przedstawienie swoich cech osobistych, referencji, kwalifikacji i oczekiwań w osobistej rozmowie aplikacyjnej z klientem lub przedstawicielem firmy Int-Care.
  • Porozumienie i podpisanie umowy z klientem.
  • Przedstawienie i omówienie zakresu pracy i obowiązków w odniesieniu do konkretnej osoby wymagającej opieki i pomocy. Uzgodnienie terminu wyjazdu i powrotu.
  • na życzenie, pomoc w pogłębieniu znajomości języka niemieckiego przed podjęciem pracy (kurs w Polsce)
  • na życzenie, pomoc w pogłębieniu doświadczenia w pielęgnacji osób starszych (kurs w Polsce)

Legalna, samodzielna Praca z umową i obsługą biurową korespondencji z urzędami w Niemczech

Z reguły nasi klienci podpisują umowy na okres od 3 do 6 miesięcy. Z doświadczenia wynika, że zarówno opiekunki jak i osoby podopieczne potrzebują czasu, by przywyknąć do siebie jeśli chodzi o normalne stosunki międzyludzkie. Równocześnie natura pracy i obowiązków wymaga czasu do aklimatyzacji w miejscu pracy.
Pomagamy opiekunkom w znalezieniu dodatkowych zleceniodawców w celu spełnienia wymaganych w Niemczech kryteriów pracy samodzielnej.
Podpisywanie umów na krótsze okresy czasu polecamy jedynie opiekunkom, które posiadają już rozległe doświadczenie w pracy w tej branży.
Na życzenie stron istnieje możliwosc przedłużenia konczacej się umowy.
Jezeli w trakcie opieki stan zdrowia podopiecznego wymaga np. dłuższego pobytu w szpitalu, staramy się żnaleźć dla opiekunki zlecenie zastępcze.

Płaca

Wykonywanie zlecenia odbywa się na wszelkich ustawowo uregulowanych zasadach w Niemczech.
Opiekunka podpisuje umowę jako samodzielny zleceniobiorca z niemieckim klientem jako zleceniodawcą oraz umowę z firmą Int-Care o pośrednictwo w szukaniu zlecenia, obsługę biurową, fiskalną i opiekę organizacyjną podczas wykonywania zlecenia w Niemczech.
Dokladna wysokosc honorarium zostanie ustalona i podana do wiadomości przed rozpoczęciem pracy. Zależy ona od zakresu świadczonych usług, stanu osoby podopiecznej, kwalifikacji opiekunki i poziomu jej znajomości języka niemieckiego.
Wypłata honorarium odbywa się na początku następnego miesiąca w Euro na podane konto lub gotówką w miejscu pracy.
Int-Care organizuje początkowy dojazd do pracy do Niemiec i powrotu do Kraju po zakończeniu pracy.

Oczekiwania klienta w stosunku do opiekunki

Od opiekunek pracujących dla klientów na zlecenie i za pośrednictwem Int-Care oczekuje się bez wyjątku wszystkich tych cech ludzkich, które są związane z wykonywaniem wymaganych i tak bardzo osobistych usług dla osób starszych, chorych, niedołężnych, kalekich czy w inny sposób trudnych w obyciu. Bezwzględna uczciwość, szacunek i poczucie odpowiedzialności za dobro i mienie powierzonej opiece osoby są nieodzowne.
Wymienione cechy rozumieją się co prawda same przez się, lecz są z naszej strony pod szczególnie wnikliwą obserwacją i posiadają nizwykle wysoki priorytet, jeśli chodzi o kontynuację współpracy.
Int-Care czuje się moralnie zobligowany w stosunku zarówno do polecanych przez siebie opiekunek jak i do ich podopiecznych klientów w Niemczech.
Znajomość jezyka niemieckiego w stopniu pozwalającym na porozumienie się z osobą podopieczną, co najmniej w sprawach będących przedmiotem pracy, jest nieodzowna.
Odporność na stres związany nie tylko z samą pracą ale również z rozłąką od bliskich.
Opiekunka jest w posiadaniu ważnej polisy ubezpieczeniowej na leczenie w Niemczech oraz polisy OC w przypadku spowodowania szkód materialnych.
Zastosowanie się do niemieckich przepisów prawnych i fiskalnych.

Int-Care Kundenservice
Finkenweg 9  •  53721 Siegburg

Tel.: 02241 - 897 00 35
Mobil: 0157 - 57 84 50 00
Fax: 02241 - 96 95 79
E-Mail: info@int-care.de

Datenschutzerklärung